Scenen

Scenen ligger for enden af den store sal.
Der er adgang til scenen fra salen og fra entreen.

Scenen er glimrende, hvis man i forbindelse med
festen vil lave små sketches.
Her kan evt. musik også få god plads,
eller scenegulvet kan bruges som gavebord.

scene_1
Storsal_1

Her er scenetæppet
trukket til side...

Prøverne på Årets
dillettant-forestilling
er påbegyndt...

Dannevirke menuliinie
Dannevirke bund_lille